ایزو 50001

سیستم مدیریت انرژی

با افزایش نیاز به ذخیره انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان، مدیریت انرژی موضوعی است که اکنون در مرکز توجه قرار گرفته. تکنولوژی ها و تاسیسات موجود برای ذخیره سازی انرژی تنها چند روش برای بهبود مصرف انرژی هستند.

یک رویکرد معقولانه تر و نظامند تر برای بهبود عملکرد انرژی در یک شرکت، پیاده سازی و اجرای یک ساختار مدیریت انرژی استاندارد و پروسه محور است. استاندارد سیستم مدیریت انرژی (EnMS) یک چارچوب پذیرفته شده جهانی برای مدیریت انرژی است که به منظور افزایش بهره وری انرژی، کاهش هزینه ها، و بهبود عملکرد زیست محیطی، استراتژی های فنی و مدیریتی را به شرکت ها ارائه می کند.

سازمان ها با پیروی از استاندارد ایزو 50001 به یک سیاست، برنامه و فرهنگ ماندگار در مدیریت منابع و انرژی دست می یابند که دقیق، قابل تکرار، زمان بندی شده و مهمتر از همه به صرفه است (هم صرفه اقتصادی و هم صرفه زیست محیطی).

گواهینامه ایزو 50001 بطور مخصوص مناسب سازمان هایی است که قصد نمایش انطباق خود با طرح ESOS (فرصت صرفه جویی در انرژی) را دارند.

سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 (الزامات و نحوه کاربرد) در ژوئن 2011 توسط کمیته پروژه مدیریت انرژی در سازمان ایزو تهیه شد. استاندارد ایزو 50001 براساس عناصر مشترکی که در تمام استانداردهای مدیریتی ایزو مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 یافت می شود تهیه شد.

ضرورت مدیریت انرژی

طی سال های اخیر، مسئله محیط زیست بیشتر و بیشتر به یک نگرانی اصلی در پایداری جامعه تجارت جهانی بدل شده، و برای تک تک سازمان ها چالش هایی پدید آورده که بر روند توسعه آنها در دراز مدت اثر می گذارد. از بین بسیاری عوامل، دلایل اصلی که مسئله انرژی را در مرکز توجه بخش تجارت قرار داده می توان به اقدامات جهانی دولت ها در کاهش تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه ها برای استفاده از منابع طبیعی در فعالیت های روزانه اشاره کرد.

مبارزه با تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی باعث ایجاد الگوهای آب و هوایی افراطی و افزایش سطح آب دریاها شده. غلظت گاز های گلخانه ای (GHG) از قبیل دی اکسید کربن، متان و نیتروس اکساید که توسط فعالیت های انسانی تولید می شوند همچنان رو به افزایش است، و باعث ایجاد اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی می شوند. اصلی ترین عامل انسانی انتشار کربن از احتراق مستقیم سوخت های فسیلی مثل ذغال، نفت و گاز است. علی رقم پیشرفت های اخیر در زمینه منابع انرژی تجدید پذیر (مانند انرژی خورشیدی، زیست سوخت ها و غیره)، سوخت های فسیلی همچنان نقش اصلی را به عنوان منبع تولید برق در جهان ایفا می کنند.

از زمان اعلان پیمان کپنهاگ و پروتوکل کیوتو، جامعه بین الملل متوجه شده که کاهش GHG به منظور محدود ساختن افزایش میانگین دمای جهانی به کمتر از 2 درجه سانتیگراد (طبق آنچه که قبل از صنعتی سازی وجود داشته) امری اضطراری است. تا اینجا بسیاری از کشورها معیارهای صرفه جویی انرژی تازه ای وضع کرده اند. برای مثال، ایالات متحده استانداردهای سوختی-اقتصادی تازه ای منتشر کرده، اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال 2020 تقاضای انرژی را 20 درصد کاهش دهد، چین تا 2015 شانزده درصد از میزان مصرف انرژی کم می کند، ژاپن تعهد دارد مصرف برق خود را تا 2030 ده درصد کاهش دهد. هنگ کنگ در کنار 20 شرکت اقتصادی آسیا-پاسیفیک هدف دارد تا 2030 (با در نظر گرفتن سال 2005 به عنوان نقطه مبدا) حداقل 25 درصد از میزان مصرف انرژی بکاهد.

برخی از مراجع قانونی به مدد این اهداف و سیاست های حمایتی ملی و منطقه ای، استانداردهای مدیریت انرژی خود را تهیه کرده اند تا به صنایع در تهیه استراتژی و نقشه راهبردی آنها کمک کند. برای مثالEN 16001 در اروپا، ANSI/MSE 2000 در ایالات متحده، B0071 در کره، VD14602 در آلمان، DS 2403:2001 در دانمارک، SS627750:2003 در سوئد، AS3539:1990 در استرالیا،PLUS 1140:1995 در کانادا، و GB/T 23331 در چین استانداردهای سیستم مدیریت انرژی هستند. انتشار ایزو 50001 به هماهنگ سازی تلاش بسیاری از کشور ها و مناطق مختلف کمک می کند، و به منظور توسعه مدیریت انرژی در تجارت ها یک رویکرد استاندارد ارائه می کند.

ایجاد ثبات در تجارت

در عرض چند سال گذشته هزینه های انرژی افزایش قابل توجه داشته است. به دلیل افزایش قیمت نفت و سایر منابع طبیعی، سوبسید سوخت فسیلی در سال 2011 به رقم 523 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل آن 30 درصد افزایش داشته. از آنجا که انجام فعالیت های مدرن تجاری به شدت به انرژی (الکتریسیته و سوخت) وابسته است، اثر مستقیم نوسان قیمت انرژی بر مخارج سازمان ها قابل چشم پوشی نیست.

با این حال، این موانع بطور مساوی در مسیر همه صنایع و سازمان ها قرار نمی گیرند. وقتی ابهامات اقتصادی وجود داشته باشد، فرصت های به القوه تجاری نیز وجود دارد. شرکت هایی که قادر باشند موقعیت استراتژیک خود را بدرستی تثبیت کنند قدرت رقابت بیشتری در برابر رقبای خود بدست می آورند. در بررسی رابطه کارایی انرژی با رقابت تجاری، بسیاری از خریداران هدف خود را مرتبط با عملکرد انرژی تعیین می کنند، آنها شرکت های تامین کننده خود را تشویق می کنند تا توجه بیشتری به مدیریت انرژی داشته باشند. برای مثال شرکت TESCO فروشگاه بزرگ و بین المللی قصد دارد تا سال 2020 میزان انتشار کربن را در زنجیره تامین خود 30 درصد کاهش دهد و تا سال 2050 مقدار آن را به صفر برساند؛ درحالی که دیگر غول فروشگاهی Wal-Mart در سال 2010 اعلام کرد که از تولید 20 میلیون تن GHG تا سال 2015 جلوگیری می کند و مصرف انرژی در فروشگاه ها را تا سال 2017 به میزان 30 درصد کاهش می دهد.

مسئولیت پذیری شرکت ها

افزایش آگاهی عموم درباره مسائل زیست محیطی یکی دیگر از عوامل محرکی است که تجارت ها را وادار به بازنگری در سیاست های انرژی شان کرده. مردم توجه بیشتر به عملکرد انرژی سازمان ها دارند. به عنوان بخشی از مسئولیت شرکت ها، بغیر از سودآوری، سازمان ها باید تمام تلاش خود را برای توسعه پایدار محیط زیست و اجتماع انجام دهند، سازمان ها همچنین موظف هستند نگرانی های عمومی را در زمینه تغییرات اقلیمی و کاهش منابع پاسخگو باشند.

مزایای اجرای سیستم مدیریت انرژی

ایزو 50001 به انواع سازمان ها ی کوچک و بزرگ (SMEs) یک متدشناسی سیستماتیک پیشنهاد می دهد تا بتوانند سیستم مدیریت انرژی خود را پایه گذاری کنند، این ایزو تعدادی مزایای تجاری نیز به همراه دارد:

  • کمک به کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن به طریقی نظام مند.
  • مشخص کردن وضعیت فعلی نحوه مصرف انرژی، که طبق آن اهداف و مقاصد جدید تعیین می شوند.
  • ارزیابی و اولویت بندی اجرای فناوری ها و معیارهای بهینه سازی انرژی.
  • ارائه چارچوبی برای ترویج بهینه سازی انرژی در سراسر زنجیره تامین.
  • ارائه راهنمایی درباره نحوه معیار بندی، اندازه گیری، مستند سازی و گزارش مصرف انرژی شرکت.
  • استفاده بهتر از انرژی های مصرفی موجود، و در نتیجه گسترش ظرفیت یا کاهش هزینه های نگهداری.
  • نمایش تعهد شرکت نسبت به حفظ محیط زیست به سهامداران.
  • تحقق و رعایت الزامات قانونی مربوطه و اقدام راسخ در مقابله با موانع تجارت سبز در بازار جهانی.

 

ایزو 50001 در مقایسه با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

ایزو 50001 بر پایه عناصر مشترک در استانداردهای اصلی سیستم مدیریت ایزو بنا نهاده شده، که درجه بالایی از کاربری مشترک با آنها را اطمینان می دهد. این ایزو بطور قابل توجهی با ایزو 9001 و ایزو 14001 همتراز است. جدول مقایسه زیر نگاهی گزیده به بندهای اصلی ایزو 50001، ایزو 9001، و ایزو 14001 دارد.

جدول 1.1 مقایسه سیستم های مدیریت ایزو 50001 با ایزو 14001 و ایزو 9001

محتوا

ایزو 50001

ایزو 14001

ایزو 9001

مفهوم اصلی در راهنمایی های اجرای سیستم

برپایه مصرف انرژی در کل سازمان، یا یک فرآیند تولید خاص

به منظور مطابقت با ESOS سیستم ایزو 50001 شما باید تمام سازمان یا گروه های مصرف انرژی را پوشش دهد.

برپایه جنبه های زیست محیطی مربوطه

برپایه الزامات کیفی مشتری

سیاست

سیاست انرژی نمایانگر استراتژی سازمان در رابطه با مدیریت انرژی است. این سیاست فراهم کننده چارچوبی برای تعیین اهداف و مقاصد افزایش عملکرد انرژی است.

سیاست زیست محیطی نشان می دهد سازمان چطور به مسائل زیست محیطی می پردازد، تعهد به حفظ محیط زیست را نمایش میدهد، و همچنین اهداف و مقاصد مرتبط را مشخص می کند.

معمولا این سیاست تعهد سازمان نسبت به عدم آلوده سازی، صلاحیت قانونی و پیشرفت مستمر را در بر می گیرد.

تحقق الزامات مشتری

استراتژی

اجرای بازدید های انرژی به منظور شناسایی فعالیت های خاص مصرف انرژی و تعیین پایه اولیه انرژی مصرفی به همراه شاخص های عملکرد انرژی

مطابقت با الزامات قانونی مرتبط و تعیین اهداف، مقاصد و برنامه های پیاده سازی.

مطابقت با الزامات قانونی زیست محیطی مربوطه.

تعیین اهداف، مقاصد زیست محیطی و برنامه های پیاده سازی.

تعیین اهداف و مقاصد کیفی

و برنامه های مدیریت کیفیت.

پایه

اصول انرژی پایه ایجاد این سیستم هستند

چنین بخشی وجود ندارد

چنین بخشی وجود ندارد

 

مروری بر ایزو 50001

طبق تعریفی که در متن استاندارد ایزو 50001 قید شده، انرژی اشکال متنوعی دارد، مثل الکتریسیته، سوخت، بخار، گرما، هوای فشرده، و تجدید پذیر یا بازیابی شده. هدف اصلی از اقتباس یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) ارتقای عملکرد انرژی سازمان ها است، که بطور کلی این عملکرد کاربرد انرژی، کارایی انرژی و مصرف انرژی را در یک رویکرد نظام مند شامل می شود.

مشابه سایر استانداردهای سیستم مدیریت دیگر که توسط سازمان ایزو منتشر گردیده اند، ایزو 50001 دارای یک رویکرد PLAN-DO-CHECK-ACT برای دستیابی به پیشرفت مستمر در عملکرد انرژی است. 

   اخذ ایزو ISO 50001:2011 توسط سازمانها باعث می شود ضمن استفاده بهینه از تکنولوژی بتوانیم طوری منابع را تقسیم بندی کنیم که کمترین تولید مواد زائد را با بیشترین تولید خالص به انجام برسانیم و در حقیقت با این کار حتی می توان گفت به صورت مناسب از منابع منابع انرژی درون یا بیرون سازمانی استفاده کرده ایم و در عین حال باعث افزایش سود سازمان و در عوض کاهش چشمگیر هزینه ها شده ایم. 

 

روند سفارش گواهینامه :


از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: 2,000,000 تومان
پیش پرداخت : 1,000,000 تومان
سفارش گواهینامه

ایزو های مرتبط:


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا