OHSAS 18001


خصوصیات ایزو 18001 OHSAS قابل استفاده برای سازمان هایی است که:

  • می خواهند خطر را برای کارمندان و دیگر شرکایی که در معرض ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی هستند از بین ببرند و یا به حداقل برسانند.
  • می خواهند یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت دائمی اجرا کنند و آن را توسعه دهند؛
  • می خواهند درمورد تطابق خود با سیاست های ایمنی و بهداشت اطمینان حاصل کنند؛
  • این تطابق را به نمایش دیگران بگذارند؛
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار خود را توسط سازمانی خارجی ثبت یا تصدیق کنند؛ یا
  • از وجود تطابق با خصوصیات OHSAS خودارزیابی انجام دهد.

 الزامات کلی

سازمان ها باید یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتی اجرا کنند که با الزامات OHSAS 18001 ذکر شده در ادامه 4 همخوان باشد.

سیاست گزاری جهت پیاده سازی OHSAS 18001

مدیر ارشد سازمانها باید درمورد سیاست ایمنی و بهداشت کار دارای اختیار باشد، اهداف مربوط به ایمنی وبهداشت کار سازمان را مشخص کند و بر پیشرفت مستمر متعهد باشد. الزامات دیگری نیز هستند که برای مثال سیاست های ارتباطاتی و بررسی را تحت پوشش قرار می دهند.

  برنامه ریزی

برنامه ریزی برای شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک. سازمان ها باید برای ارزیابی ریسک و کنترل ریسک راهکار داشته باشند و از خروجی این راهکارها در تعیین اهداف OHSAS 18001 استفاده کنند. یک فهرست دسته بندی هم وجود دارد که باید از آن در راهکارهای شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک استفاده کرد.

 

الزامات قانونی و دیگر الزامات. سازمان ها باید مدارک قانونی و دیگر الزامات OHSAS 18001 مورد استفاده را به روز نگه دارند، و دسترسی به جزئیات این الزامات را تضمین کنند. همچنین این الزامات باید با کارمندان و دیگر شرکای ذی نفع درمیان گذاشته شود.

 

اهداف. سازمان ها باید اهداف OHSAS 18001 مستند تهیه و نگهداری کنند و این اهداف باید معیار های مشخصی را تحقق بخشند.

 برنامه (های) مدیریت OHSAS 18001 : این برنامه ها برای حصول مزایای OHSAS 18001  لازم هستند. برنامه (ها) باید مستند باشند، و دارای شرح وظایف و جدول زمانی باشند، و در صورت لزوم بازبینی و اصلاح شوند.

 

پیاده سازی OHSAS 18001

ساختار و مسئولیت : سازمان ها موظف اند مسئولیت های مرتبط با الزامات OHSAS 18001 و نحوه ی ساختاربندی آنها را مستند کنند. یک عضو مدیریت ارشد (منتخب مدیریت) باید مسئول کلیت سیستم مدیریت OHSAS 18001 باشد.

همچنین لازم است برای سیست مدیریت ایمنی و بهداشت کاری و برای تمام مدیران مسئول منابع کافی فراهم شود تا بتوان تعهد آنها را نسبت به پیشرفت مستمر عملکرد OHSAS 18001 نشان داد.

آموزش، آگاهی و صلاحیت. این زیرمجموعه بیان می کند پرسنلی که برای انجام وظایف صلاحیت دارند بر روی ایمنی و بهداشت کاری اثر دارد، و زمانی که برای کسب صلاحیت لازم آموزش می بینند، توانایی و دانایی کارآموز و ریسکی که در معرض آن قرار خواهد گرفت را در نظر می گیرد.

همچنین لیست تعدادی از مسائل OHSAS 18001 فراهم شده که کارمندان باید از آن آگاه شوند.

مشورت و ارتباطات. سازمان ها باید برای ارتباطات درباره ی مسائل OHSAS 18001 و توافقات مستند به منظور مشورت و مشارکت کارمندان دارای راهکار باشد. همچنین فهرستی از معیارها که باید با مشارکت و مشورت تحقق یابند فراهم شده.

مستندسازی OHSAS 18001 باید نسخه ی مکتوبی از سیستم مدیریت همراه با مرجعی از مستندات پرجزئیات تر وجود داشته باشد.

کنترل داده ها و مستندات. باید بر روی تمام مستندات و داده های مورد نیاز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کنترل وجود داشته باشد و این کنترل باید مواردی را تضمین کند، از قبیل بایگانی، بازبینی، و جا نمایی مناسب مستندات و داده ها.

کنترل عملیاتی. باید تمام فعالیت ها در جایی که نیاز به استفاده از معیار های کنترل است شناسایی گردند. سپس باید مطمئن شد این فعالیت ها تحت شرایط خاصی انجام می شوند. همچنین یک لیست از معیارها وجود دارد که با انجام این فعالیت ها تحقق می یابد.

آمادگی و پاسخ گوئی در شرایط بحرانی. سازمان ها باید وضعیت های بحرانی و حوادث به القوه را پیش بینی و پاسخ مناسب آنها را پیدا کنند. برنامه ها باید در جایی که امکان آن هست بازبینی و تست گردند.

 

چک کردن و اصلاح

نظارت و ارزیابی عملکرد. این زیرمجموعه با فهرستی از الزامات نظارت و ارزیابی عملکرد OHSAS 18001 آغاز می شود و سپس به این موضوع می پردازد که سازمان ها در استفاده از تجهیزات نظارتی باید چه کار کنند.

تصادفات، حوادث، عدم تبعیت ها و اعمال اصلاحی و پیشگیری کننده. سازمانها باید برای رسیدگی به حوادث، تصادفات و عدم تبعیت ها و حصول اطمینان از اتخاذ اعمال اصلاحی و پیش گیرانه ی مناسب دارای راهکار باشند. اعمال اصلاحی و پیش گیرانه ی یشنهادی باید بر اساس ارزیابی از یک ریسک پیش از پیاده سازی آن باشد.

تغییرات بوجود آمده از طریق هرکدام از این فعالیت ها باید مستندسازی شوند.

مدارک و مدیریت مدارک. هدف اصلی مدارک نمایش وجود تطابق با مختصات  OHSAS 18001 است، و این بخش فهرستی از معیار ها یی دارد که باید با راهکار های مدیریت مدرک به آنها تححق بخشید.

ممیزی. سازمان ها باید بطور دوره ای ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کاری داشته باشند که بررسی شود آیا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار مطابق با توافقات، مناسب پیاده سازی و نگهداری میشود، و آیا موثر است. برای همخوانی با الزامات، باید برنامه و راهکارها مطابق تعدادی از معیار ها باشند.

 

بررسی مدیریت

مدیر ارشد باید شایستگی، کفایت و موثر بودن سیستم مدیریت OHSAS 18001 را در مقاطع زمانی معین بررسی کند. این بررسی باید مستندسازی شود.

 

 صدور ایزو 18001:2007 OHSAS در دنیای امروز به معنی نوعی اطمینان خاطر برای افراد مسئول محسوب می شود و همه ذینفعان و مشتریان و فروشندگان با شرایط حاکم در این گواهینامه احساس آرامش خواهند کرد.چارچوب قانونی این استاندارد را می توان تا آنجا که جا دارد گسترش داد و باعث بوجود آمدن نوعی آگاهی در کارکنان خواهد شد تا آنها بتوانند تمامی ریسک های موجود را شناسایی کنند و در راه برطرف کردن آنها قدم بردارند. 

 

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :دارندگان این گواهینامه:

هزینه صدور: 2,000,000 تومان
پیش پرداخت : 1,000,000 تومان
سفارش گواهینامه کاتالوگ

ایزو های مرتبط:


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا